Szczegóły ogłoszenia

KA-2/117/2017

"Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej dla Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 72,0 2018-01-02 126

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 200,0 2018-01-02 137

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 46,5 2018-01-02 109
Harmonogram rzeczowo - finansowy xls 28,5 2018-01-02 99
Karta materiałowa pdf 311,8 2018-01-02 113
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2018-01-02 99
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2018-01-02 103
Projekt umowy doc 227,5 2018-01-02 114
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WM Hala sportowa 2017 zip 175781,3 2018-01-02 164
Wykaz osób doc 36,0 2018-01-02 99
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2018-01-02 43
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2018-01-02 45

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 722,8 2018-01-15 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 40,0 2018-01-18 96

Pobierz wszystkie dokumenty