Szczegóły ogłoszenia

KA-2/117/2017

"Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej dla Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 72,0 2018.01.02 247

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 200,0 2018.01.02 232

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 46,5 2018.01.02 240
Harmonogram rzeczowo - finansowy xls 28,5 2018.01.02 219
Karta materiałowa pdf 311,8 2018.01.02 237
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2018.01.02 237
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2018.01.02 223
Projekt umowy doc 227,5 2018.01.02 238
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WM Hala sportowa 2017 zip 175781,3 2018.01.02 373
Wykaz osób doc 36,0 2018.01.02 240
Wykaz robót budowlanych doc 41,5 2018.01.02 145
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2018.01.02 144

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 722,8 2018.01.15 221

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 40,0 2018.01.18 236

Pobierz wszystkie dokumenty