Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-43/17

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 315,1 2018.01.02 390

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 68,7 2018.01.02 171

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2018.01.02 155
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,9 2018.01.02 136
protokół odbioru docx 18,0 2018.01.02 153
Wzór oferty na dostawy doc 46,9 2018.01.02 135
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 50,7 2018.01.02 144
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 281,0 2018.01.02 242

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 38,1 2018.01.23 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,4 2018.02.08 103
Powiadomienie o unieważnieniu zadań (zadanie 6 i 10) doc 32,3 2018.02.13 80

Pobierz wszystkie dokumenty