Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-43/17

"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 315,1 2018.01.02 397

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 68,7 2018.01.02 177

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2018.01.02 168
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,9 2018.01.02 143
protokół odbioru docx 18,0 2018.01.02 161
Wzór oferty na dostawy doc 46,9 2018.01.02 150
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 50,7 2018.01.02 157
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 281,0 2018.01.02 255

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 38,1 2018.01.23 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,4 2018.02.08 115
Powiadomienie o unieważnieniu zadań (zadanie 6 i 10) doc 32,3 2018.02.13 90

Pobierz wszystkie dokumenty