Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.41.2017

"Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w centrum Sołectwa Suchoraba"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do zamówieniu doc 59,2 2017.12.29 217

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 422,5 2017.12.29 160

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 24361,3 2017.12.29 221
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 380,8 2017.12.29 181
Formularz oferty doc 413,0 2017.12.29 176
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 396,5 2017.12.29 179
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 440,5 2017.12.29 165
Projket umowy doc 564,5 2017.12.29 179
Przedmiar robót pdf 241,9 2017.12.29 208
STWIORB pdf 1408,3 2017.12.29 179
Wykaz robót budowlanych doc 399,5 2017.12.29 189
Wykaz osób doc 402,0 2017.12.29 181
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 377,4 2017.12.29 179

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 377,6 2018.01.10 159

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 377,2 2018.01.17 182

Pobierz wszystkie dokumenty