Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.41.2017

"Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w centrum Sołectwa Suchoraba"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do zamówieniu doc 59,2 2017.12.29 252

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 422,5 2017.12.29 171

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 24361,3 2017.12.29 242
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 380,8 2017.12.29 207
Formularz oferty doc 413,0 2017.12.29 197
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 396,5 2017.12.29 202
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 440,5 2017.12.29 192
Projket umowy doc 564,5 2017.12.29 208
Przedmiar robót pdf 241,9 2017.12.29 238
STWIORB pdf 1408,3 2017.12.29 215
Wykaz robót budowlanych doc 399,5 2017.12.29 218
Wykaz osób doc 402,0 2017.12.29 219
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 377,4 2017.12.29 199

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 377,6 2018.01.10 184

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 377,2 2018.01.17 210

Pobierz wszystkie dokumenty