Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.41.2017

"Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w centrum Sołectwa Suchoraba"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do zamówieniu doc 59,2 2017.12.29 262

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 422,5 2017.12.29 179

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 24361,3 2017.12.29 255
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 380,8 2017.12.29 220
Formularz oferty doc 413,0 2017.12.29 208
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 396,5 2017.12.29 216
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 440,5 2017.12.29 205
Projket umowy doc 564,5 2017.12.29 222
Przedmiar robót pdf 241,9 2017.12.29 251
STWIORB pdf 1408,3 2017.12.29 229
Wykaz robót budowlanych doc 399,5 2017.12.29 230
Wykaz osób doc 402,0 2017.12.29 233
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 377,4 2017.12.29 212

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 377,6 2018.01.10 194

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 377,2 2018.01.17 226

Pobierz wszystkie dokumenty