Szczegóły ogłoszenia

TZM/05/Z/2017

"Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z wydzieleniem surowców wtórnych"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 42,5 2017.07.04 283

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Regulamin Przetargu doc 112,0 2017.07.04 292
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 37,5 2017.07.04 310
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xls 30,5 2017.07.04 286
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta doc 37,0 2017.07.04 284
Załącznik nr 4 - Projekt umowy doc 81,0 2017.07.04 293

Pobierz wszystkie dokumenty