Szczegóły ogłoszenia

TZM/09/P/17

"Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych do przeszczepów rogówki i zaćm powikłanych"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 88,1 2017.05.18 314

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 61,3 2017.05.18 315

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 43,0 2017.05.18 303
Załącznik nr 2 - Formularze cenowe xls 42,0 2017.05.18 288
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy z art 25a ust 1 doc 37,0 2017.05.18 318
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 29,0 2017.05.18 293
Załącznik nr 5 - Projekt umowy doc 90,5 2017.05.18 307

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - 1 doc 21,9 2017.05.23 275

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 1 doc 23,3 2017.05.23 245
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 23,6 2017.05.23 250
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 3 doc 26,2 2017.05.23 266
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 4 doc 66,3 2017.05.23 249

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 25,1 2017.05.29 261
Załącznik nr 5 - Projekt umowy - po modyfikacji 23.05.2017r. doc 91,0 2017.05.23 251

Pobierz wszystkie dokumenty