Szczegóły ogłoszenia

TZM/03/Z/2017

"Usługi monitorowanego zwalczania szkodników oraz dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z."

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 67,4 2017.03.16 265

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Regulamin Przetargu doc 100,5 2017.03.16 287
Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia docx 19,1 2017.03.16 261
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowo-cenowy doc 34,0 2017.03.16 295
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Oferenta doc 36,0 2017.03.16 271
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dot. podwykonawców doc 34,0 2017.03.16 268
Załącznik Nr 5 - Wykaz usług doc 36,0 2017.03.16 338
Załącznik Nr 6 - Wykaz pomieszczeń docx 13,4 2017.03.16 262
Załącznik Nr 7 - Projekt umowy doc 73,0 2017.03.16 254

Pobierz wszystkie dokumenty