Szczegóły ogłoszenia

TZM/23/P/16

"Modernizacja głównej rozdzielni transformatorowej nN oraz systemu awaryjnego zasilania energią elektryczną bloków operacyjnych w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - s.p.z.o.z."

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 263,0 2016.11.15 436

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach doc 19,5 2016.11.24 393

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 53,7 2016.11.15 514

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
PFU_01_11_2016 pdf 24324,3 2016.11.15 605
Załacznik nr 5 - Projekt umowy doc 110,5 2016.11.15 571
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 41,0 2016.11.15 536
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xls 29,5 2016.11.15 568
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 37,0 2016.11.15 543
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 28,0 2016.11.15 552

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wizji lokalnej doc 17,2 2016.11.18 424
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - 1 doc 17,9 2016.11.15 543
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - 2 doc 17,9 2016.11.23 389

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 1 doc 18,7 2016.11.18 433
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 19,0 2016.11.18 439
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 3 doc 20,3 2016.11.23 397
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 4 doc 19,0 2016.11.24 393

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2016.11.30 404
Informacja z zebrania doc 20,1 2016.11.23 413

Pobierz wszystkie dokumenty