Szczegóły ogłoszenia

TZM/07/Z/2016

"Dostawa endoskopu laserowego dla potrzeb Oddziału Klinicznego Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 41,3 2016.11.03 450

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź - 1 docx 11,9 2016.11.07 410
Regulamin Przetargu - endoskop laserowy doc 113,5 2016.11.03 429
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy doc 38,0 2016.11.03 395
Załącznik Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy doc 35,0 2016.11.03 428
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xls 30,0 2016.11.03 433
Załącznik Nr 4 - projekt umowy docx 28,8 2016.11.03 431
Załącznik Nr 5 - Wykaz parametrów cech techniczno-użytkowych doc 37,5 2016.11.03 423
Załącznik nr 6 - Protokół zdawczo-odbiorczy doc 30,5 2016.11.03 393

Pobierz wszystkie dokumenty