Szczegóły ogłoszenia

TZM/16/P/16

"Zakup lasera femtosekundowego dla Oddziału Okulistycznego i Pododdziału Okulistyki Dziecięcej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 103,7 2016.09.21 437

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach - 1 doc 22,4 2016.10.13 388

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 58,5 2016.09.21 364

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 42,0 2016.09.21 379
Załącznik nr 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia doc 237,5 2016.09.21 390
Załącznik nr 3 - Projekt umowy docx 32,8 2016.09.21 434
Załącznik nr 4 - Wykaz parametrów cech techniczno-użytkowych doc 66,0 2016.09.21 433
Załącznik nr 5 - Protokół zdawczo-odbiorczy doc 26,0 2016.09.21 406

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 1 doc 19,5 2016.10.12 396

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,2 2016.10.31 372

Pobierz wszystkie dokumenty