Szczegóły ogłoszenia

TZM/03/Z/2016

"Usługa odbioru, transportu, unieszkodliwiania i recyklingu stałych odpadów komunalnych z wydzieleniem surowców wtórnych "

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 35,8 2016.07.04 366

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty docx 16,3 2016.07.14 336
Regulamin Przetargu - odpady komunalne doc 106,0 2016.07.04 359
Wyjaśnienie - 1 docx 18,9 2016.07.07 335
Załacznik Nr 4 - projekt umowy doc 92,0 2016.07.04 338
Załącznik Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy doc 35,0 2016.07.04 340
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 35,5 2016.07.04 343
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xls 30,0 2016.07.04 353

Pobierz wszystkie dokumenty