Szczegóły ogłoszenia

TZM/18/P/15

"Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. - II"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 142,4 2015.10.05 457

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 58,3 2015.10.05 595

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 38,0 2015.10.05 602
Załącznik nr 2 - Formularze cenowe xls 40,0 2015.10.05 615
Załącznik nr 2.1 - Parametry techniczne - Ultrosonograf doc 75,5 2015.10.05 578
Załącznik nr 2.1 - Parametry techniczne - ultrosonograf - po modyfikacji 26. doc 75,5 2015.10.26 467
Załącznik nr 2.2 - Parametry techniczne - Perymetr doc 68,5 2015.10.05 610
Załącznik nr 2.2 - Parametry techniczne - Perymetr - po modyfikacji 26.10.20 doc 68,5 2015.10.26 422
Załącznik nr 2.3.1 - Parametry techniczne - Zestaw endoskopowy doc 67,0 2015.10.05 589
Załącznik nr 2.3.1 - Parametry techniczne - Zestaw endoskopowy - po modyfika doc 66,5 2015.10.26 445
Załącznik nr 2.3.2 - Parametry techniczne - Duodenoskop doc 47,5 2015.10.05 578
Załącznik nr 2.3.2 - Parametry techniczne - Duodenoskop - po modyfikacji 26. doc 47,5 2015.10.26 430
Załącznik nr 2.4 - Parametry techniczne - Diatermia docx 19,2 2015.10.05 605
Załącznik nr 2.4 - Parametry techniczne - Diatermia - po modyfikacji 26.10.2 doc 61,5 2015.10.26 420
Załącznik nr 2.5 - Parametry techniczne - Myjka ultradźwiękowa doc 52,5 2015.10.05 589
Załącznik nr 2.5 - Parametry techniczne - Myjka ultradźwiękowa - po modyfika doc 50,5 2015.10.26 437
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych dostaw doc 36,0 2015.10.05 584
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków art.22 doc 32,0 2015.10.05 589
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art.24 doc 48,5 2015.10.05 560
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 31,5 2015.10.05 621
Załącznik nr 7 - Projekt umowy doc 73,5 2015.10.05 629
Załącznik nr 8 - Protokół zdawczo-odbiorczy doc 30,5 2015.10.05 604

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2015.10.26 452

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 1 doc 19,5 2015.10.30 471
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 10 doc 22,8 2015.10.30 423
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 19,3 2015.10.30 460
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 3 doc 23,4 2015.10.30 420
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 4 doc 18,8 2015.10.30 430
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 5 doc 22,2 2015.10.30 422
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 6 doc 19,1 2015.10.30 424
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 7 doc 19,4 2015.10.30 454
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 8 doc 23,8 2015.10.30 448
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 9 doc 21,7 2015.10.30 427

Pobierz wszystkie dokumenty