Szczegóły ogłoszenia

TZM/18/P/15

"Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. - II"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 142,4 2015.10.05 469

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 58,3 2015.10.05 606

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 38,0 2015.10.05 614
Załącznik nr 2 - Formularze cenowe xls 40,0 2015.10.05 625
Załącznik nr 2.1 - Parametry techniczne - Ultrosonograf doc 75,5 2015.10.05 587
Załącznik nr 2.1 - Parametry techniczne - ultrosonograf - po modyfikacji 26. doc 75,5 2015.10.26 480
Załącznik nr 2.2 - Parametry techniczne - Perymetr doc 68,5 2015.10.05 623
Załącznik nr 2.2 - Parametry techniczne - Perymetr - po modyfikacji 26.10.20 doc 68,5 2015.10.26 432
Załącznik nr 2.3.1 - Parametry techniczne - Zestaw endoskopowy doc 67,0 2015.10.05 602
Załącznik nr 2.3.1 - Parametry techniczne - Zestaw endoskopowy - po modyfika doc 66,5 2015.10.26 459
Załącznik nr 2.3.2 - Parametry techniczne - Duodenoskop doc 47,5 2015.10.05 591
Załącznik nr 2.3.2 - Parametry techniczne - Duodenoskop - po modyfikacji 26. doc 47,5 2015.10.26 441
Załącznik nr 2.4 - Parametry techniczne - Diatermia docx 19,2 2015.10.05 616
Załącznik nr 2.4 - Parametry techniczne - Diatermia - po modyfikacji 26.10.2 doc 61,5 2015.10.26 431
Załącznik nr 2.5 - Parametry techniczne - Myjka ultradźwiękowa doc 52,5 2015.10.05 600
Załącznik nr 2.5 - Parametry techniczne - Myjka ultradźwiękowa - po modyfika doc 50,5 2015.10.26 447
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych dostaw doc 36,0 2015.10.05 597
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków art.22 doc 32,0 2015.10.05 599
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art.24 doc 48,5 2015.10.05 570
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 31,5 2015.10.05 632
Załącznik nr 7 - Projekt umowy doc 73,5 2015.10.05 642
Załącznik nr 8 - Protokół zdawczo-odbiorczy doc 30,5 2015.10.05 616

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,8 2015.10.26 463

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 1 doc 19,5 2015.10.30 483
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 10 doc 22,8 2015.10.30 434
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 19,3 2015.10.30 469
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 3 doc 23,4 2015.10.30 429
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 4 doc 18,8 2015.10.30 443
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 5 doc 22,2 2015.10.30 434
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 6 doc 19,1 2015.10.30 434
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 7 doc 19,4 2015.10.30 463
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 8 doc 23,8 2015.10.30 459
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 9 doc 21,7 2015.10.30 437

Pobierz wszystkie dokumenty