Szczegóły ogłoszenia

TZM/17/P/15

"Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z."

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 111,8 2015.09.30 420

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 267,5 2015.09.30 524

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 33,0 2015.09.30 531
Załącznik nr 10 - Projekt umowy doc 70,0 2015.09.30 523
Załącznik nr 11 - Protokół zdawczo-odbiorczy doc 26,0 2015.09.30 524
Załącznik nr 2 - Formularze cenowe xls 84,0 2015.09.30 566
Załącznik nr 2.1 - Parametry techniczne - Ssak elektryczny doc 60,0 2015.09.30 560
Załącznik nr 2.10.1 - Parametry techniczne - Urządzenie do ogrzewania płynów doc 58,5 2015.09.30 546
Załącznik nr 2.10.2 - Parametry techniczne - Urządzenie do ogrzewania płynów doc 61,5 2015.09.30 518
Załącznik nr 2.11.1 - Parametry techniczne - Materac przeciwodleżynowy doc 73,0 2015.09.30 536
Załącznik nr 2.11.2 - Parametry techniczne - Materac przeciwodleżynowy doc 60,5 2015.09.30 535
Załącznik nr 2.12.1 - Parametry techniczne - Wózek anestezjologiczny doc 63,5 2015.09.30 549
Załącznik nr 2.12.2 - Parametry techniczne - Wózek anestezjologiczny doc 64,0 2015.09.30 531
Załącznik nr 2.13 - Parametry techniczne - Kardiomonitor doc 88,5 2015.09.30 582
Załącznik nr 2.14 - Parametry techniczne - Przyłóżkowy aparat USG doc 113,0 2015.09.30 522
Załącznik nr 2.15 - Parametry techniczne - Aparat do pomiaru laboratoryjnych doc 62,0 2015.09.30 521
Załącznik nr 2.16 - Parametry techniczne - Monitor zwiotczenia mięśni doc 57,0 2015.09.30 550
Załącznik nr 2.17 - Parametry techniczne - Aparat do nieinwazyjnego pomiaru doc 95,0 2015.09.30 521
Załącznik nr 2.2 - Parametry techniczne - Aparat do ciągłego leczenia nerkoz doc 67,5 2015.09.30 513
Załącznik nr 2.3 - Parametry techniczne - Sprzęt do bezpośredniego monitorow doc 50,0 2015.09.30 528
Załącznik nr 2.4 - Parametry techniczne - Defibrylator doc 64,0 2015.09.30 536
Załącznik nr 2.5 - Parametry techniczne - Respirator doc 150,5 2015.09.30 533
Załącznik nr 2.6.1- Parametry techniczne - Rękojeści laryngoskopowe do łyżek doc 47,0 2015.09.30 519
Załącznik nr 2.6.2 - Parametry techniczne - Łyżki światłowodowe do laryngosk doc 50,5 2015.09.30 541
Załącznik nr 2.7.1 - Parametry techniczne - Pompa infuzyjna strzykawkowa doc 92,0 2015.09.30 509
Załącznik nr 2.7.2 - Parametry techniczne - Pompa infuzyjna objętościowa doc 89,0 2015.09.30 499
Załącznik nr 2.7.3 - Parametry techniczne - Stacja dokująca doc 49,5 2015.09.30 500
Załącznik nr 2.8 - Parametry techniczne - Aparat do znieczulania ogólnego z doc 152,5 2015.09.30 546
Załącznik nr 2.9 - Parametry techniczne - Urządzenie do aktywnej regulacji t doc 61,5 2015.09.30 540
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o terminie dostawy doc 28,5 2015.09.30 513
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nieupadłości Firmy doc 26,0 2015.09.30 549
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o podwykonawcach doc 28,5 2015.09.30 518
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw doc 36,0 2015.09.30 519
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o spełnianiu warunków art.22 doc 28,5 2015.09.30 516
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art.24 doc 45,5 2015.09.30 508
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 27,0 2015.09.30 529

Zapytania do specyfikacji

Pobierz wszystkie dokumenty