Szczegóły ogłoszenia

TZM/11/P/14

"Udzielenie kredytu lub pożyczki złotowej w wysokości 10.000.000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na okres spłaty wynoszący 96 miesięcy, z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 66,9 2014.05.23 340

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 189,0 2014.05.23 548

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - 1 doc 39,0 2014.06.12 331

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 1 doc 62,0 2014.06.11 359
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 59,5 2014.06.13 360
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 3 doc 118,0 2014.06.13 344
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 4 doc 43,0 2014.06.13 351
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 5 doc 59,0 2014.06.13 337
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 6 doc 39,0 2014.06.18 312
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 7 doc 30,0 2014.06.18 328
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 8 doc 43,0 2014.06.30 264

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - po modyfikacji 12.06.2014r. doc 194,5 2014.06.12 344
Załącznik do zapytań nr 1 - Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pdf 11,5 2014.06.11 345
Załącznik do zapytań nr 10 - Statut pdf 4256,6 2014.06.13 332
Załącznik do zapytań nr 11 - Struktura wiekowa zobowiązań i należności wg stanu na dzień 31.12.2013r. pdf 7163,3 2014.06.13 345
Załącznik do zapytań nr 12 - Struktura wiekowa zobowiązań i należności wg stanu na dzień 30.04.2014r. pdf 8479,1 2014.06.13 401
Załącznik do zapytań nr 2 - Uchwała Rady Społecznej w sprawie opinii o zaciągnięciu kredytu pdf 434,0 2014.06.11 355
Załącznik do zapytań nr 3 - Kontrakt z NFZ pdf 18223,0 2014.06.11 358
Załącznik do zapytań nr 4 - Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 - część I pdf 14494,0 2014.06.11 522
Załącznik do zapytań nr 4 - Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 - część II pdf 20094,0 2014.06.11 337
Załącznik do zapytań nr 5 - Rachunek zysków i strat według stanu na dzień 30.04.2013r. pdf 2308,0 2014.06.11 338
Załącznik do zapytań nr 6 - Rachunek zysków i strat według stanu na dzień 30.04.2014r. pdf 2306,3 2014.06.11 338
Załącznik do zapytań nr 7 - Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2012r. pdf 36667,3 2014.06.11 344
Załącznik do zapytań nr 8 - Prognoza na okres kredytowania w ujęciu rocznym pdf 3738,0 2014.06.11 354
Załącznik do zapytań nr 9 - Program naprawczy pdf 1023,7 2014.06.11 988

Pobierz wszystkie dokumenty